Vycházka za ptačími sousedy

Zveme vás na sobotní procházku městem Chrudim s možností prodloužení až do přírodní rezervace Habrov s povídáním o ptácích lidských sídel – jak je poznat, zajímavosti z jejich života, způsob jejich podpory.

  • Délka trasy je asi 5 Km (Do PR Habrov a zpět 10Km)
  • Badatelská aktivita pro děti
  • S sebou v případě možností dalekohled, určovací klíče a dobrou náladu.

Vzhledem k současné situaci je nutné se na akci přihlásit na e-mailu hellingerroman@gmail.com či tel.602740053

Vycházku vede Roman Hellinger a Tibor Schwarz
Akce se koná za podpory Pardubického kraje a města ChrudimRess

Vyrob si svůj Vermikompostér v Chrudimi

Přijďte si vyrobit svůj vlastní vermikompostér, který vám pomůže v domácnosti likvidovat bioodpad pomocí kalifornských žížal a tím předcházet vzniku odpadu. Na Workshopu se dozvíte všechny informace ohledně domácího kompostování a také si pod vedením zkušených lektorů vyrobíte svůj vermikompostér. Workshop je pro účastníky zdarma, ale počet míst je omezen, takže se včas přihlašte. Přihlásit se můžete Silvii Vackové na telefonní číslo 606576513 a to nejpozději do 16.6.2020. Materiál a nářadí zajištěno Tento workshop se koná díky finanční podpoře Pardubického kraje a města Chrudim v rámci projektu “Třídit BIO je normální”, který je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí Ministerstva životního prostředí.

Soví noc

Beseda o životě sov a jejich výnam v krajině.

Představení všech žijících druhů na území ČR.

Vycházka za pardubickými mokřady a ptactvem

Zimní vycházka s povídáním o pardubických mokřadech a jejich obyvatelích z řad zimujících ptáků a dalších živočichů. Délka trasy cca 5 km. S Sebou případně dalekohledy, určovací klíče, něco na zahřátí nebo svačinu. Sraz bude v 9:15 hod. u hlavního nádraží v Pardubicích a sochy Jana Pernera. Čekáme na přípoje vlaků od Chrudimě, České Třebové, Hradce Králové a Přelouče. Email: zelenydumchrudim@email.cz . Mobil: 602 740 053.

Vánočního zpívání v parku Střelnice

22.ročník Vánočního zpívání v parku Střelnice
se uskuteční v neděli 22.prosince 2019 od 16 hodin.
O Vánocích nám u Červené kapličky 14.svatých pomocníků povypráví místní duchovní, jáhen a lesník Ing. Pavel Starý z Farnosti Chrudim.  Zazpíváme si známé Vánoční koledy společně s pěveckým sborem Klíčenky. Připraveny budou i texty písní, oblíbený čaj a překvapení od Kruhu zdraví.  Dále se můžete těšit na příjemnou vatru, vánoční dekorace, plovoucí svíčky, které budeme pouštět po nově zrevitalizovaném náhonu Chrudimky,  a také na jmelí a betlémské světlo. To si budete moci přinést domů ve vlastních lucerničkách. Těšíme se na Vás. Program se uskuteční za každého počasí.
 Sraz bude před osvícenou Červenou kapličkou 14.svatých pomocníků v Malecké ulici, pod zastávkou MHD U Kapličky a stejnojmennou restaurací .

Akci pořádá Zelený dům Chrudim,z.s. ve spolupráci se ZO Klub ochránců SPR Habrov, Farností Chrudim, Sborem Klíčenky a Klubem Hnutí Brontosaurus Zelený dům.
Dvacátý druhý ročník akce se koná díky přispění Města Chrudim a Hnutí Brontosaurus. Děkujeme.
Kontakt: email: zelenydumchrudim@email.cz
Telefon: 606 576 513 / 775 012 157

Krmíme ptáky – podle pravidel

Beseda o přikrmování ptáků v podzimním a zimním období v otázkách a odpovědích – proč, kdy, jak a čím krmit. Součástí i ukázka nejběžnějších návštěvníků krmítek a návod, jak je bezpečně určit.
Těší se na Vás náš ornitolog a milovník přírody, pan Roman Hellinger.
Kde: Agora – Šance pro Tebe, Štěpánkova 92, poslední dům v podloubí od Resselova náměstí. Chrudim.
Kdy: Úterý 10.prosince 2019 od 17 hodin.

VYCHÁZKOVÉ ROZJÍMÁNÍ A PUTOVÁNÍ CHRUDIMSKÝM PARKEM

Sraz od 9 hodin před denními stacionáři a budovou býv. Ivtasu – U parku čp.275.
Po té cca v 10 hod a nebo v případě nepříznivého počasí se uskuteční vyprávění z cest naší přírodou v prostorech Denního stacionáře Pohoda s Tiborem Schwarzem z Dobrovolnické agentury Šance pro Tebe. Akce se koná v rámci Evropského týdne mobility, Týdnů pro duševní zdraví a Dnů chudoby 2019.

PTÁCI A STĚHOVÁNÍ NA JIH – beseda a vycházka městem

Akce se koná v rámci komunitních úterků v prostorech Klubu Agora, nacházející se v podloubí
ulice Stěpánkova 92, Chrudim. Zajímavé povídání
s ornitologem Romanem Hellingerem z ČSO a Zeleného domu Chrudim začne v 17 hod. Můžete se těšit na fotografie, ukázky hlasů ptactva a také na kratší podvečerní procházku centrem Chrudimě. Ta začne v 18 hod. a sraz bude před Agorou. Dotazy pro vycházku a besedu: Tel: 602 740 053.
Akce se koná v rámci Evropského týdne mobility, Týdnů pro duševní zdraví a Dnů chudoby 2019.

Vycházkové rozjímání Chrudimským parkem

Sraz v 9 hodin u budovy Denního stacionáře, naproti budovy býv. Ivtasu v Městských sadech. V případě nepříznivého počasí bude probíhat promítání na téma Opylovači a pestrost v našich polích, loukách a zahradách, v prostorech stacionáře POHODA – Městský park 828 (budova bývalých jeslí) 
Středa 24.dubna, sraz v 9 hodin